Västerås stad väljer Astacus

Vi konstaterar glädjande att ännu ett kontrakt tecknats avseende byggnadsmätning.

Denna gång ett ramavtalet som avser att för Västerås stads räkning mäta och rita upp byggnadsareor i beställarens fastighetsbestånd.

Detta avtal är ett i en rad ingångna kontrakt som tecknats under året och är en kvittens på att vi har ett moget erbjudande med rätt prisbild till en marknad som är kunnig och initierad av fördelarna med våra tjänster menar VD, Carl Hoffstedt.