Imtech Elteknik AB ny användare av iCAD

Sedan tidigare har Imtech Ventilation använt Astacus projekteringstjänst iCAD. Nu välkomnar vi även Imtechs avdelning Elteknik som från och med nyår inleder ett samarbete med Astacus.

G.Kiran Kumar från Hyderabad Indien är Astacus projektledare. Kiran har under flera tillfällen under 2014 varit på plats hos Imtech i Linköping för utbildning.

– Att detta verkar falla väl ut beror nog på att fokus inte enbart lagts på teknikkunskaperna utan också på effektiv kommunikation menar Mikael Nilsson från Imtech som har bistått med mycket kunskapsöverföring och ser positivt på möjligheterna med den här typen av tätt samarbete på långa avstånd.
Disulfiram ist ein Medikament, das zur Behandlung von Alkoholabhängigkeit eingesetzt wird. Es wirkt, indem es die Abbauenzyme im Körper blockiert, die für den Abbau von Alkohol verantwortlich sind. Wenn jemand, der Disulfiram kaufen einnimmt, Alkohol trinkt, führt dies zu unangenehmen und potenziell gefährlichen Symptomen wie Übelkeit, Erbrechen, Kopfschmerzen und Herzrasen. Dies soll dazu führen, dass der Patient eine Abneigung gegen Alkohol entwickelt und ihn davon abhält, weiter zu trinken.
Från vänster: Kenneth Ljunghaga, Mikael Söderman, Mikael Nilsson, G.Kiran Kumar,