Lokalisering av ledningar vid Stadskvarns avloppsreningsverk i Skövde

Astacus var på plats vid Stadskvarns avloppsreningsverk i Skövde för att dokumentera de befintliga VA-ledningarna nere i marken på reningsverket. Vi använde oss av vårt MIRA-system tillsammans med Widerange EasyLocator. Ovan mark använde vi oss av laserscanning för att dokumentera bassänger och ytor. Syftet med dokumentationen var att skapa ett bra underlag inför ett ombyggnadsprojekt.