Astacus – en del i projektet nya Slussen i Stockholm

Astacus är anlitade som projekteringsledare för IT installationer rörande bussterminal inne i Katarinaberget samt tunnelbanestationen Slussen. Med många aktörer inblandade är detta ett viktigt arbete och i stort handlar det om samordning mellan Stockholms Stad och Trafikförvaltningen.
Så blir nya Slussen:

Stadsgårdsleden byggs över och ovanpå anläggs en ny park strax öster om Katarinahissen. Parken har utsikt över Saltsjön och Skeppsholmen och avslutas med terrasser ned mot Stadsgårdskajen. Bredvid parken uppförs nya kontorsbyggnader med bottenvåningar för t ex kaféer eller affärer. Slusstorget är framtida Slussens centrala plats vid själva slussningen. Låga gång- och cykelbroar ramar in två bassänger som bildar ett torg av vatten.
Södermalmstorg blir en plats för upplevelser och möten. De nya byggnaderna får fasader med stor transparens så att det blir en naturlig kontakt mellan inomhusmiljön och torget/stadspulsen utanför.

De nya byggnaderna är tänkta för t ex restauranger eller kulturaktiviteter. Ryssgården behåller till stor del sin nuvarande utformning, men sätts i ett nytt sammanhang då det blir början på ett stråk som sträcker sig via Katarinaparken ned mot vattnet. Viktiga utblickar bevaras. En ny bussterminal planeras inne i Katarinaberget. Här skapas en trygg och modern knutpunkt för alla pendlare från Nacka/Värmdö. Bussterminalen byggs ihop med Saltsjöbanan och tunnelbanan så att man smidigt och inomhus kan förflytta sig mellan bussar, tåg och t-bana. Staden kommer att inleda en ny planprocess för bussterminalen, vilket beräknas ta 3-4 år inklusive tiden för eventuella överklaganden.