Skogsstyrelsen upphandlar Astacus i LIDAR-projekt

Astacus har tidigare vunnit LIDAR-upphandlingar som genomförts av Jordbruksverket och Lantmäteriverket. Denna gång är det Skogsstyrelsen som väljer Astacus. Gemensamt för dessa upphandlingar är att projekten utgår från det LIDAR-data (lasersanning från flyg) som tagits fram för den nya nationella höjddatabasen (NNH). Syftet med projektet för Skogsstyrelsen är att få ett underlag för dikesplanering och dikesrensning där dikenas läge, utbredning och flödesriktning är viktiga parametrar.