SGUs mätvärden registreras i Indien

SGU förvaltar ca 15 000 kartor innehållandes ca 5-7 miljoner mätvärden för magnetisk Z-anomali. Uppdraget består i att scanna, geografiskt orientera kartorna samt registrera värden med tillhörande lägeskoordinater. Med så kallad ”Double Keying” dvs samma data matas in av två grupper operatörer för att sen kontrollköras i datorn uppnås mycket hög kvalitet i den nya databasen.

Astacus samarbeider med Sweco i Norge

Astacus bistår Sweco i Norge med prosjekteringen av Kilden – Nytt teater og konserthus i Kristiansand http://kilden.com/. ”Kilden er et krevende prosjekt grunnet den eiendomlige arkitekturen. Astacus Indiske ingeniører har kommet in i prosjektets siste fase og vært raske med å lære seg byggets egenheter og vår måte å jobbe på.” forteller Terje Voll, fagsjef VVS i Sweco Norge. Arbeidet går …

Vrinnevisjukhuset i Norrköping ritas i 3D

Arbetet påbörjades hösten 2007 och kommer att slutföras under 2008. Hela Vrinnevisjukhuset skall ritas som modeller i AutoCAD Architecture (tidigare benämnt ADT).

Elmias mässartiklar moduleras i Indien

Elmia har investerat i en 3D-miljö som ett effektivt stöd åt sina säljare. Programmet som heter Elmia3D gör det möjligt att på kort tid skapa monteruppbyggnader i 3D till nytta för kunden och den egna produktionen. Elmias produkter fotograferas nu på plats i Jönköping. Med utgångspunkt i fotografierna med kompletterande måttinformation skapar sen operatörer i Indien objekt genom att modulera datat. Ingemar …

Fortum valde Astacus

Fortum hanterar ca 3000 analoga kartor med information inom sitt nätområde.

Bilprovningen väljer AstacusArkiv

Hela Bilprovningens digitala ritningsarkiv förvaltas i AstacusArkiv. Astacus har scannat ca 10 000 st av Bilprovningens fastighetsritningar. Samtliga filer har registrerats och förvaltas nu tillsammans med ca 4000 CAD-filer i AstacusArkiv. Att scanna alla pappersritningar så att dom kan hanteras tillsammans med våra AutoCAD filer i en enhetlig miljö ger oss god kontroll och ett bra utgångsläge för den fortsatta förvaltningen …