SGUs mätvärden registreras i Indien

SGU förvaltar ca 15 000 kartor innehållandes ca 5-7 miljoner mätvärden för magnetisk Z-anomali. Uppdraget består i att scanna, geografiskt orientera kartorna samt registrera värden med tillhörande lägeskoordinater.

Med så kallad ”Double Keying” dvs samma data matas in av två grupper operatörer för att sen kontrollköras i datorn uppnås mycket hög kvalitet i den nya databasen.