Bilprovningen väljer AstacusArkiv

Hela Bilprovningens digitala ritningsarkiv förvaltas i AstacusArkiv. Astacus har scannat ca 10 000 st av Bilprovningens fastighetsritningar. Samtliga filer har registrerats och förvaltas nu tillsammans med ca 4000 CAD-filer i AstacusArkiv. Att scanna alla pappersritningar så att dom kan hanteras tillsammans med våra AutoCAD filer i en enhetlig miljö ger oss god kontroll och ett bra utgångsläge för den fortsatta förvaltningen menar Bo Carlson,