Fortum valde Astacus

Fortum hanterar ca 3000 analoga kartor med information inom sitt nätområde.