Vrinnevisjukhuset i Norrköping ritas i 3D

Arbetet påbörjades hösten 2007 och kommer att slutföras under 2008. Hela Vrinnevisjukhuset skall ritas som modeller i AutoCAD Architecture (tidigare benämnt ADT).