Scanning och OCR-tolkning åt Länsstyrelsen Stockholm

Scanning och OCR-tolkning av 400 hyllmeter rapporter. Format i huvudsak A4 + kartor i storformat. Genomförandetid 2019-2023