Scanning av pärmar åt Örebro Bostäder AB

Scanning och OCR-tolkning av 1500 projektpärmar. Genomförandetid 6 mån.