Astacus kvalitetssäkrar data från Sveriges största LIDAR projekt

På uppdrag av regeringen framställer Lantmäteriet en nationell höjdmodell, med särskild prioritering för klimatanpassnings- och miljöändamål. Höjdmodellen har i dag bristfällig redovisning av vattenytor. Befintliga strandlinjer, som utgör en del av Grundläggande Geografiska Data (GGD), kan inte direkt användas.

Uppdraget innebär att geometriskt justera befintliga strandlinjer från GGD, eller att kartera nya, så att polygonerna avbildar den situation som rådde när laserskanning för den nationella höjdmodellen genomfördes. Projektet beräknas pågå i upp till 3 år.

Om Lantmäteriet Lantmäteriet ansvarar för Sveriges försörjning av grundläggande geografisk information och fastighetsinformation. I ansvaret ingår till exempel nationella geodetiska stomnät, flygbilder, ortofoton, geografiska/kartografiska databaser och allmänna kartor samt fastighetsregister och pantbrevsregister. Mer information om LIDAR,