T-Centralen blir digital

Stockholms Lokaltrafik, SL, har anlitat Astacus för att med hjälp av laserscanners skapa ett exakt ritningsunderlag för alla T-Centralens utrymmen.

Arbetet har utförts dygnet runt under en vecka av två mät-team som utgick från flera geografiskt spridda nedgångar. För att binda samman alla nedgångar i ett gemensamt koordinatsystem så har punktmolnen mäts in mot Stockholm Stads stompunkter som ligger i SWEREF 99 1800 & RH2000.

Anledningen till att Astacus fick uppdraget var en kombination av flexibilitet, resurstillgång och kompetens. Idag har Astacus 6 utbildade laserscanningsoperatörer som med hög precision avbildar verkligheten.