Astacus premiärvisade ny plattform för tillsyn på VA-GIS 2012 som arrangerades av Svenskt Vatten och ULI Geoforum

Svenskt Vatten och ULI Geoforum genomförde seminariet VA-GIS 2012, den 25-26 januari. Astacus fanns på plats och premiärvisade en mobil tillsynsplattform som bland annat bygger på Apples iPAD.

Plattformen som presenterades av Astacus går under namnet ”Supervision Online” som används för att göra tillsyn och besiktningar av bl.a. VA-utrustning ute i våra kommuner. Deltagarantalet var ca 170 med representanter från VA-avdelningar från hela Sverige och flertalet av deltagarna uttryckte stor entusiasm över vad man kan göra med den här nya tillsynsplattformen.