Ny plattform från Astacus hjälper kommuner att snabbt få ut info om driftstörningar

Astacus lanserar nu sin nya plattform som används av bl a kommuner som vill nå ut med driftinformation till sina invånare.

Plattformen kallas ”Driftinfo Online” och gör det möjligt för olika avdelningar i kommunen att snabbt förmedla driftstörningar t ex till en webbsida eller via mail och SMS. När driftstörningen upptäcks kan driftpersonalen via sin iPad, iPhone (inom kort även Android & Winows Mobile) skicka textinformation och en kompletterande karta med symboler som visar exakt var driftstörningen finns.

Plattformen består av en serverlösning dit mobila enheter kopplar upp sig via en App. Utdatat, dvs den information som ska nå allmänheten kan läggas hos Astacus och sedan länkas från kommunens webbsida. En annan lösning är att kommunen tar emot data på ett strukturerat sätt för att själva kan publicera det via sitt webbverktyg.

Inom kort kommer vi även erbjuda en Push-tjänst som skickar ut meddelanden till berörda kunder i en kommun.

Appen är uppbyggd på ett sätt som gör att alla arbetsledare som är ute i fält och rapporterar driftstörningar har tillgång till samma information. Det gör det möjligt för någon att lägga in en driftstörning medan en annan kollega kan uppdatera statusen, texten eller positionen i kartan.

Priset för att använda plattformen det första året är 24.000 kr med en underhållsavgift på 8.000 kr / kommande år och gäller då för alla avdelningar i t.ex. en kommun förutsatt att det är samma flöde med data från vår server som används av alla avdelningar.

För mer info, se: www.driftinfo-online.se
Läs artikel i Corren om hur Tekniska Verken använder plattformen: Öppna PDF