Strandlinjer karteras

Sveriges strandlinjer tas fram med hjälp av scanning från flygplan. Astacus dokumenterar landets vattendrag och levererar nya kartor till Lantmäteriet.

Nya kartor med hjälp av höjddata
Med hjälp av flygdata karterar Lantmäteriet Sveriges strandlinjer i de allra flesta av landets sjöar. Laserscanning utförs från flygplan och ger data i form av punktmoln . Med hjälp av höjddata kan man få fram en verklighetstrogen tredimensionell modell av landskapet.

– Man tar fram strandlinjen i vektorformat och markerar var sjöytan är någonstans, säger Ingela Nässén, funktionschef för bild- och höjddata inom Lantmäteriet.

En stor utmaning
Det är inte ett alldeles enkelt jobb att kartlägga Sveriges strandlinjer då det finns objekt så som träd i vägen, punkter kan hamna under vattnet, ibland kan det finnas vattendrag vid mätobjektet och de sluttar lite. Ingela Nässén säger att när avläsning av data och sunt förnuft blandas samman blir resultatet riktigt bra.

– Vi är nöjda med Astacus, vi har bra dialog med varandra. Vi är jätteglada över att få hjälp med detta.