Billerud AB Gruvöns Bruk förvaltar allt mer information digitalt

Nytänkande har alltid varit ett ledord på Gruvön. Hittills har brukets projektdokumentation arkiverats i pärmar men nu skall det förvaltas digitalt. Man har därför tecknat ett ramavtal med Astacus. Såväl CAD-tjänster som scanning är av intresse.

Astacus prisbild fällde avgörandet på val av leverantör.