Astacus toolbox


Astacus Toolbox är ett verktyg avsedd för användare av Autodesk Revit och Autodesk AutoCAD som behöver hantera informationsmängder mellan CAD-programvara och förvaltningssystem. Vi har fokuserat på att stödja den branschframtagna XML-standarden fi2xml när det gäller att exportera data från CAD-verktygen. Vi har också stöd för SIS-areor enligt svensk standard samt mycket mer!

Astacus Toolbox utvecklas kontinuerligt av vår interna utvecklingsavdelning i nära samarbete med våra kunder och samarbetspartner. Detta för att säkerställa att produktegenskaperna möter vardagens krav och utmaningar.

våra övriga tjänster…

Vi har genom åren specialiserat oss på en mängd olika tjänster som vi tror kommer göra nytta i er organisation.

Scanning

Planritningar i 2D/3D

Vektorisering av kartor

Fineditering av laserdata

Vektorisering/Objektifiering

iCAD Arkiv

Astacus toolbox

Uppmätning

Scanning av pärmar