IndustriOavsett om du arbetar på ett kärnkraftverk eller i en blöjfabrik så kan vi hjälpa dig att minimera dina driftstopp och optimera din maskinpark. Att projektera på rätt underlag kan spara upp till 50% av projekteringskostnaden. Vi har kunskapen, metoderna och erfarenheten för att du ska lyckas i dina projekt.

Dokumentera din anläggning med
millimeterprecision

Vi hjälper dig att skapa en 3D-modell av hela, eller delar av, din anläggning!
Tekniken som används är laserscanning där ett punktmoln med miljarder punkter representerar de verkliga objekten.
Punktmolnet bearbetas sedan manuellt där de olika objekten identifieras och modelleras med millimeternoggrannhet.
Vi kan leverera de flesta format på marknaden men vanligast är filer för AutoCAD eller PDMS.


Om Laserscanning

Laserscanning är en mätmetod som använder en laserstråle för att mäta avståndet mellan en laserscanner och ett mätobjekt. Laserscannern är utrustad med mekanik som låter laserstrålen svepa över ett område och kan därigenom skapa ett punktmoln med ett stort antal
punkter (flera miljoner, ibland miljarder…)!

RELATERADE PRODUKTER & TJÄNSTER

Scanning

Planritningar i 2D/3D

Vektorisering av kartor

Fineditering av laserdata

Vektorisering/Objektifiering

iCAD Arkiv

Astacus toolbox

Uppmätning

Scanning av pärmar

UTRYMNINGSPLANER

ajourhållning med appar

under ground scanning (ugs)