SamhällservicePrimärkartor, situationsplaner, VA-kartor och terrängmodeller är vardag för oss. Vi kan hjälpa dig vid bland annat kartframställning, ajourhållning och editering av flygdata (LiDAR). Om du har en GPS-enhet i din bil så har vi med stor sannolikhet ritat ut vägnätet och kopplat adresser mot geografiska punkter.

Vektorisering av kartor

Med dagens GIS-verktyg är kartan ofta den centrala utgångspunkten för att förmedla en mängd information för olika syften. Därför är det viktigt att upprätta nya digitala kartor som bibehåller värdet av kartans befintliga information samtidigt som dagens GIS-
verktyg kan användas effektivt. Astacus skapar förutsättningar att snabbt, med hög kvalitet och till ett lågt pris utföra detta ofta mycket resurs- krävande arbete.Fineditering av laserdata

I samband med att en markmodell skapats utifrån laserscannat data krävs ofta ett omfattande manuellt arbete med att fineditera den autoklassade markmodellen. Syftet med finediteringen är att förbättra kvaliteten på markmodellen genom en noggrann kontroll av de laserpunkter som ligger på marken. Inget nytt data tillförs eller tas bort utöver de som registrerats i laserscanningen. Istället gör vi en ny klassning av befintligt laserdata.

RELATERADE PRODUKTER & TJÄNSTER

Scanning

Planritningar i 2D/3D

Vektorisering av kartor

Fineditering av laserdata

Vektorisering/Objektifiering

iCAD Arkiv

Astacus toolbox

Uppmätning

Scanning av pärmar

utrymningsplaner

ajourhållning med appar

under ground scanning (ugs)