Vektorisering av kartor


Med dagens GIS-verktyg är kartan ofta den centrala utgångspunkten för att förmedla en mängd information för olika syften. Därför är det viktigt att upprätta nya digitala kartor som bibehåller värdet av kartans befintliga information samtidigt som dagens GIS-verktyg kan användas effektivt. Astacus skapar förutsättningar att snabbt, med hög kvalitet och till ett lågt pris utföra detta ofta mycket resurs- krävande arbete.

Vilka typer av kartor kan Astacus konvertera?

Du kan använda vår konverteringstjänst för många typer av kartor, t.ex. detaljplaner, primärkartor, höjdkurvor, byggnadsplaner, parkkartor, orienteringskartor, skogskartor eller någon typ av ledningskarta t.ex. El, Tele, VA, Fjärrvärme etc.


Hur levereras data?

Astacus svenska projektledare sammanställer nödvändig information för att vi skall kunna leverera data som direkt kan användas i ert GIS/NIS-system.
Du väljer om attributdata skall presenteras som text eller som tabelldata kopplat till kartobjekt. Vi arbetar i de vanligaste programmen så som AutoCAD, ArcView, MapInfo, MicroStation m.fl.


Våra övriga tjänster…

Vi har genom åren specialiserat oss på en mängd olika tjänster som vi tror kommer göra nytta i er organisation.

Scanning

Planritningar i 2D/3D

Vektorisering av kartor

Fineditering av laserdata

Vektorisering/Objektifiering

iCAD Arkiv

Astacus toolbox

Uppmätning

Scanning av pärmar