Effektiv fastighetsuppmätning


Oavsett om du har en lagerlokal, ett sjukhus, ett bostadshus eller en simhall som behöver mätas upp så kan Astacus hjälpa dig i processen att hitta den lämpligaste metoden.

Vi får fastigheter att växa!

I de flesta fall använder vi den senaste laserscanningstekniken medan det i andra fall lämpar sig bättre med andra metoder.

Gemensamt för alla mätmetoder är att vi levererar ett korrekt och uppdaterat ritningsunderlag oavsett om det är frågan om enkla snitt eller avancerade BIM-modeller.

Vid uppmätning är det ofta klokt att även beställa en inventering av fastigheten. Då definierar vi bärande/icke bärande väggar, dörr- och fönsterslagning, öppningsriktning med mera.

Allt modelleras sedan efter gängse regler för respektive disciplin. Har du beställt en A-modell så ser vi till att alla nya objekt och symboler följer svensk standard och är korrekt kategoriserade. Meningen är ju att du ska kunna börja använda din modell utan extraarbete!

Många av våra beställare tillhandahåller sin egen mallfil där de har definierat allt från linjetjock- lekar och lagerstruktur till hur BIM-modeller ska vara utformade. Har du ingen sådan mallfil hjälper vi naturligtvis till att ta fram en innan uppritningen börjar.


Hur går det till?

Börja med att kontakta oss så går vi igenom alla förutsättningar och tittar på våra möjligheter att tillgodose era behov.


Exempel på uppdrag

Vi har under de senaste åren arbetat med bl.a. simhallar, biografer, lagerlokaler, kärnkraft- verk, torp, råvindar, sekelskifteshus, bostäder, sjukhus, gatuhus, slott, kyrkor och under- jordiska gångar.
Det viktigaste innan varje uppdrag påbörjas är att man tydligt definierar syftet med upp- mätningen så att vi vet vad vi har att rätta oss efter. Vanliga frågeställningar kan vara:
– Leveransformat, version på mjukvara?
– Vilken lagerstruktur ska användas?
– Måttnoggrannhet och toleranser?
– Unika objekt eller generiska standardobjekt?
– Hur hanteras koniska/sneda väggar?
– Hur hanteras olika tjocklekar på bjälklag?
– Hur detaljerade ska fasaderna vara?

Naturligtvis hjälper vi dig att reda ut begreppen så att slutprodukten blir så bra som möjligt.

våra övriga tjänster…

Vi har genom åren specialiserat oss på en mängd olika tjänster som vi tror kommer göra nytta i er organisation.

Scanning

Planritningar i 2D/3D

Vektorisering av kartor

Fineditering av laserdata

Vektorisering/Objektifiering

iCAD Arkiv

Astacus toolbox

Uppmätning

Scanning av pärmar