ASTACUS.SE - Om Astacus AB

 


Om Astacus
Astacus AB är en modern ingenjörsfirma med 15 medarbetare i Sverige och ett 100-tal medarbetare i Indien som dagligen förser sina svenska kunder med kostnadseffektiva lösningar. Tack vare en omfattande produktionsapparat kan även stora projekt med pressade tidplaner genomföras med hög kvalitét.

Affärside:
Vi förser våra kunder med tjänster, verktyg och metoder för att skapa effektiva informationsflöden inom områdena CAD, GIS och BIM.


Arbetsvillkor
Astacus har ett mycket nära samarbete med våra partners i Indien. Och precis som vi bryr oss om att ge våra kunder kvalitativa produkter och tjänster, bryr vi oss om arbetsvillkoren för våra indiska kollegor.

Astacus garanterar att den indiska arbetsmiljölagstiftningen följs och att andra villkor är i enlighet med riktlinjer från ILO, International Labour Organization, som är ett självständigt fackorgan inom FN. Dess mål är att främja social rättvisa och humana arbetsvillkor. (Läs gärna mer om ILO på http://www.ilo.org.


Shraddha Center for Special Education

Astacus har ett samarbete med "Shraddha Center for Special Education" som är en skola för elever med särskilda behov. Eleverna har alla någon form av socialt eller mentalt handikap i form av t.ex. autism eller Downs syndrom.

Skolans rektor Mrs. Sridevi ligger själv bakom mycket av den pedagogik och det utbildningsmaterial som används i undervisningen som tidigare endast fannas i analog pappersform.

Astacus utvecklingsteam har hjälp till att konvertera allt utbildningsmaterial till digital form i form av en webbapp som kan köras i dator, på läsplatta eller i en telefon. Detta gör det möjligt för eleverna att på egen hand lösa många av de uppgifter som det tidigare krävdes en lärare till samtisigt som eleverna uppskattar att jobba med den nya tekniken.

Klicka här för att komma till webb-appen.


 


Helgdagar i Indien
De indiska helgdagarna ligger utspridda över hela året. I normala fall sker inga leveranser på dessa dagar. Om du undrar över något gällande detta, kontakta oss så berättar vi mer.

Sverige
Indien
 
 
Certifieringar & Intyg
Astacus innehar en mängd certifieringar och intyg för att säkerställa att våra tjänster alltid utförs på ett korrekt och säkert sätt.

- Diplomerad areamätare enligt SIS
- Revit Certified Professional
- AutoCAD Certified Professional

- Autodesk authorized developer
- Apple Developer
- SL, Spår och tunnelbehörighet - KAT 17

- Taksäkerhetsutbildning enligt BBR avsnitt 8:2
- SSG Entré, Kem och Nynas
- Säkerhetsutbildning för arbete i fängelser

  

           © Astacus AB | Strandvägen 3, SE-591 36 Motala | 0141 - 533 00 | info@astacus.se | Säkerthetspolicy