ASTACUS.SE

 


Fastighetsuppmätning
Man har under många år använt sig av laserskanning för att dokumentera oljeriggar och
processanläggningar. Det är egentligen under de senaste 3 åren som tekniken kommit till byggsektorn på allvar. Det viktigaste att ta hänsyn till vid alla uppmätningsuppdrag är slutprodukten. Om kraven är fastställda kring leveransen så kan laserskanningen anpassas där efter vilket ger en bättra avvägning mellan noggrannhet och pris.
Om laserskanning
laserskanning är en mätmetod som använder en laserstråle för att mäta avståndet mellan en laserskanner och ett mätobjekt. Laserskannern är utrustad med mekanik som låter laserstrålen svepa över ett område och kan därigenom skapa ett punktmoln med ett stort antal punkter (flera miljoner, ibland miljarder...)!

Utrustning
Det finns olika typer av skanners och det är speciellt två typer som vi använder. Den ena typen som kallas puls-skanner* klarar av att mäta avstånd upp till ca 300 meter. En puls-skanner kan mäta ca 50.000 punkter per sekund. Den andra typen av skanner kallas för fas-skanner* klarar avstånd upp till ca 80 meter. Fördelen med en fas-skanner är att den är betydligt snabbare och skannar ca 1 miljon punkter per sekund!

En annan stor skillnad mellan de olika typerna är när det gäller ihopregistrering av olika skanneruppställningar. Den lite långsammare puls-skannern kan mäta in referenstavlor medan man skannar vilket inte en fas-skanner normalt inte kan. En puls-skanner lämpar sig ofta bättre för utomhusmiljöer när man till exempel ska skanna en fasad av en byggnad eftersom avstånden oftast är lite större där. Inomhus vinner dock fas-skannern med hästlängder där man ofta väljer att placera ut referenstavlor som man sedan markerar i respektive punktmoln när skanningen är utförd och man är tillbaka på kontoret.

*) En puls-skanner använder en laserpuls som får stutsa mot ett föremål för att mäta tiden det tog för lasern att färdas mellan skannern och föremålet. På så sätt kan man få fram sträckan. En fas-skanner använder istället fasförskjutningar i mottagen lasersignal och denna teknik är betydligt snabbare.

Leica C10 som är en puls-skanner.Leica HDS 6200 som är en fas-skanner.

Världsnyhet presenterades av Astacus på fastighetsmässan i Kista.
Under Fastighetsmässan i Kista den 18-19 mars 2015 presenterade vi vår nya tjänst att värmeskanna byggnader med en laserskanner.

Intresset var stort för den nya tekniken och direkt efter att vi packat ihop åkte vi till ett närliggande bostadsområde för att skanna fasader med vår unika kombination, värmekamera och laserskanner.

Underlaget som vi ska leverera ska ligga som grund för en energianalys och kommande åtgärder.

Tekniken kan användas till att hitta köldbryggor, dolda installationer (golvvärme, stammar, radiator-rör etc) och resultatet är en mätbar 3D-modell av byggnaden.


Bilden visar Astacus utrustning som värmeskannar en byggnad i Kista.Samma byggnad visualiserad med värmeskala från +5C - +15C.


Karta med referensprojekt

 


 


Mer information:
Vill du ha mer information om vad vi kan erbjuda så tveka inte att kontakta oss.

Carl Hoffstedt
VD
+46 (0) 73 - 032 80 69
carl.hoffstedt@astacus.se
skype: carlhoffstedt
Dessa objekt ingår vid en normal uppmätning:
Golv, Väggar, Innertak, Yttertak*, Pelare, Balkar, Fönster, Glaspartier, Dörrar, Trappor, Räcken, Balkonger, Rumsobjekt och Håltagningar.

*) Om yttertak inte har skannats så att det tydligt framgår i punktmolnet så placerar vi ett tak baserat på  ev. befintliga relationshandlingar.

Observera att vi i så stor utsträckning som möjligt använder oss av generiska objekt. Detta kan ibland ställa till problem vid fönsternicher, dörrar etc. som kan vara specialbyggda. Var vänlig att ange om du önskar den typen av anpassningar.


Tolerans:
Vi jobbar t.ex. enligt AMA där olika toleranser finns specifierade som ibland baseras på olika mätlängder.

Tex: Buktighet, Mätlängd 2.0 m: 5 mm

Det kan även vara en referens till annat objekt:

Tex: Avstånd mellan närbelägna väggar: 25 mm.


Exempelfiler:


Leverans: ADT 2008 | Area: ca 500 kvm

Beskrivning: Uppmätning av ett litet gatuhus i uppsala som resulterade i planer, sektioner och fasader sammansatta till en ADT-modell. Fastigheten är väldigt gammal och det var stora nivåskilnader inom samma plan.
Leverans: AutoCAD 2D DWG | Area: 450 kvm

Beskrivning: Uppmätning av råvind som resulterade i planer och sektioner.
 


          © Astacus AB | Strandvägen 3, SE-591 36 Motala | 0141 - 533 00 | info@astacus.se | Säkerthetspolicy