Oslo kommun beställer skanning

Astacus har i en offentlig upphandling tilldelats kontraktet att scanna och registrera ca 80 000 dokument åt Oslo kommun. Dokumenten omfattar geotekniska undersökningar av marken och innehåller resultat från grundläggande borrning i Oslo. Arbetet utförs i Astacus Scanning Center i Linköping.