Exakt Revit-modell anser Sydtotal är en förutsättning

Stockholmsmagasinet i Malmö ska byggas om för ny verksamhet och Sydtotal har fått uppdraget att sköta både projektering och installation vilket gynnar alla parter.

Det var förutsättningarna då Astacus fick uppdraget att mäta upp hela byggnaden och skapa en Revit-modell. Metoden som användes var laserscanning vilket innebar att byggnaden kunde mätas upp mycket snabbt med ett väldigt exakt resultat.

Genom kvaliteten på underlaget kan Sydtotal nu projektera så exakt att de kan beställa förkapade kanaler och dra ner installationstiden.

Björn Broberg, affärsutvecklare hos Sydtotal säger: ”Men den här tekniken kan vi få ett väldigt bra projekteringsunderlag. Från start till leverans tog det endast 1,5 veckor.”

I leveransen ingick både Revit-modell samt DWG-filer med planer och sektioner vilket underlättar då en del fortfarande jobbar med 2D-CAD.