Höglandssjukhuset i Eksjö

Landstingsfastigheter i Jönköpings län ska göra förändringar i en kulvert på Höglandssjukhuset i Eksjö. För att få ett bra projekteringsunderlag så valde man att laserscanna ca 250 löpmeter av kulverten där vi sedan skapade en komplett 3D-modell som innehåller i princip alla installationer.