Linköpings Bygglovsarkiv digitalt

Astacus digitaliserar Linköpings kommuns Bygglovsarkiv. Samtliga ärenden scannas i Astacus Scanning Center i Linköping. Varje digital handling registreras av operatörer i Indien varefter all information läses in i Kommunens digitala arkiv.