Nordea uppdaterar sina ritningar med laser

Nordea Bank AB har behov av att ta fram nytt ritningsunderlag över sina bankkontor som sedan ska kunna användas i förvaltningsarbetet. Astacus mäter därför upp lokalerna med hjälp av en laserscanner där punktmolnet sedan bearbetas i Indien för att i slutändan resultera i ett komplett ritningsunderlag med extremt hög noggrannhet.

Det unika i upplägget är metodiken hur vi valt att använda laserscannern i kombination med våra operatörer i Indien, menar Carl Hoffstedt,  projektledare hos Astacus.  Detta är något som även bekräftas av Ulf Kardel hos Nordea. -”Prisbilden Astacus presenterat är väldigt human. Med den här metoden får vi inte bara 100% korrekta ritningar ner på millimeternivå, det kostar dessutom mindre än att manuellt mäta upp kontoren och sedan låta en konsult skapa CAD-ritningar.