Skräddarsydd utbildning i Indien

Vässa din kompetens med skräddarsydd utbildning. Ett erbjudande som vänder sig till dig som vill lite mer. Våra experter från produktionen i Indien delar med sig av sina kunskaper. Du har tillgång till hela vår bredd av erfarenhet och får på ett unikt sett tillgång till en samlad kompetens. Exempel på upplägg (anpassas efter dina önskemål) Den som utbildas spenderar ca 1 timme per dag på skolbänken. Resten av tiden tillbringas, tillsammans med våra operatörer med att arbete i projekt, gärna dina egna, där nylärda kunskaper tillämpades.

Just att sitta och jobba ihop med våra operatörer är ett stort värde och ger väldigt mycket erfarenhet. Givetvis har du tillgång till ett enskilt kontor om du vill sitta och jobba på egen hand. Vad som lärs ut anpassas till rådande omständigheter och vi får på så vis ett utbildningspaket som motsvarar dina verkliga behov.

Kostnad för resan till Indien är ca 10 000 kr och boendet (hotell i närheten av vårt kontor) ca 15 000 kr / månad. Kostnaden för utbildningen är 15 000 kr / månad.

Sammanfattningsvis  -en månads skräddarsydd utbildning för mindre än 50 000 kr. Stimulans för den enskilde, möjligheten att ta del av indiskt vardagsliv såväl som indisk kultur samt en unik insikt i ett indiskt företags inre liv fås på köpet. Dessutom ges en möjlighet att fördjupa relationen i syfte att få ut mesta möjliga av ett samarbete med Astacus.