Utrymningsplaner inom 24 timmar

Astacus lanserar en ny prisvärd tjänst som ger helt nya förutsättningar för dig som arbetar med att göra utrymningsplaner.

Kärnan i tjänsten är en iPad-app, där du kan placera ut brandsymboler, rita utrymningsvägar och komplettera med objektinformation. Som bakgrund i appen kan du ha en ritning eller ett tomt papper. När du är färdig med din skiss, skickar du den direkt från appen med ett enkelt klick för produktion.

Du får leverans inom 24 timmar! Då är utrymningsplanen också utrustad med en QR-kod. Den har du användning för om du behöver uppdatera utrymningsplanen vid ett senare tillfälle. Då scannar du bara koden och får in samma utrymningsplan direkt i appen igen. På så sätt kan du snabbt och enkelt göra ändringar när du behöver och till en rimlig kostnad.

Våra utrymningsplaner följer Svensk Standard SS-2875.

Kombinationen av en smart app och Astacus ritningstjänst är genialisk. Ulf Konradsson, VD på Brandexperten i Linköping, har använt appen och tycker så här: ”Det är just kombinationen av snabbhet, enkelhet och bra kvalitét som gör denna tjänst så bra”.