Astacus digitaliserar ritningar för PostNord

PostNord digitaliserar sina ritningar för verksamhetens lokalytor i Sverige, den uppskattade ytan är ca 600 000 kvm. Projektet inkluderar digitalisering av ritningar för det svenska fastighetsbeståndet.

Förvaltningsinformation från ritningar skall integreras med SAP-RE.  Astacus ansvarar för att ta fram nya och kvalitetssäkrade arkitektritningar i ett enhetligt CAD-format.

Befintligt ritningsunderlag består till stora delar av digitala ritningar, men för en del objekt krävs uppmätning på plats i lokalerna. I uppdraget är det också aktuellt att leverera tjänster för administration av digitaliserade ritningar under projektgenomförandet samt stöd för att ta fram styrande handlingar för retningshanteringen. Uppdraget startade i april 2013 och beräknas fortgå till december 2013.

Jonas Säther på Meta Fastighetsadministration är PostNords projektledare. Han menar att man valde Astacus tack vare den dokumenterat goda tekniska förmågan i kombination med företagets höga kapacitet för att genomföra uppdraget.

Posten AB ingår i PostNordkoncernen, som bildades genom samgåendet mellan Post Danmark A/S och Posten AB 2009.